Kemik Erimesi (Osteoporoz)

Kemik erimesi kişiyi artan kırık riskine maruz bırakacak düzeyde kemik gücünde azalma ile ortaya çıkan bir iskelet bozukluğudur. Kemik gücü; kemik yoğunluğu ve kemik kalitesinin bileşimini yansıtır. Düşük kemik kütlesi, kemiğin kırılganlığında artma ve kemik mikromimarisinin bozulması ve sonuçta kırık riskinin artması ile sonuçlanır. Kemik erimesi ve kemik erimesine bağlı kırıklar için risk faktörlerinin tanımlanması ile yüksek risk altındaki bireyler ortaya çıkabilir ve böylece değiştirilebilen risk faktörleri yönetilerek kırıklar önlenebilir.

Kemik erimesinde ağrı

Ağrı birçok metabolik kemik Hastalığı’na eşlik eden bir belirti olarak karşımıza çıkar. Kemik erimesinde ise uzun süre hastalığın ilk belirtisinin kırık olduğu düşünülmüşse de mikroskopik düzeyde gelişen ve radyolojik yöntemlerle gösterilmeyen “mikrokırık” kavramının yerleşmesi ile kemik erimesi kronik ağırlı hastalıklar listesine eklenmiştir.

Kemik erimesinde yaşam kalitesi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşam kalitesi ” İnsanların hayatlarında,yaşadıkları kültür ve değer sistemlerinden beklentileri, standartları ve ilgi alanları ile bağlantılı olarak kendi durumlarını algılamaları” şeklinde tanımlanmıştır. Kemik erimesi olan hastaların ciddi fiziksel belirtilerin yanı sıra kendine bakım ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme ve sosyal hayata katılma açısından zorluklar ile karşılaştıkları bilinen bir gerçektir.

Kemik erimesinde beslenme

Hayatın ilk evrelerinde (geç ergenlik veya ilk üç dekat) oluşan doruk kemik kütlesinde en etkili faktör kişinin genetik yapısıdır. Bu nedenle ailede bulunan kemik erimesi öyküsü, kemik erimesi riskini arttırmaktadır. Erken yaşta ortaya çıkan kemik erimesinde beslenme dışında yetersiz fiziksel aktivite, düşük vücut ağırlığı, hormonal bozukluklar ve çeşitli ilaçlar diğer risk faktörlerini oluşturmaktadır.  Çalışmalar daha çok kalsiyum ve vitamin D alımına yoğunlaşmış olmasına rağmen magnezyum, fluorid, fosfor ve çinko gibi diğer elementlerin alımı da kemik oluşumunda özgül rolleri nedeniyle önemlidir.

Protein kemik ağırlığının yaklaşık üçte ikisini meydana getirir ve kemik mikromimarisinin oluşumu için gereklidir. Kemik yapımını arttıran hormon ve büyüme faktörlerinin yapımının sağlanabilmesi için diyetle yeterli miktarda protein alımı gerekmektedir. Bu durum özellikle protein alımı yetersiz yaşlı hastalar için önemlidir. Ancak yer yaşta, diyetle alınan toplam asit ve alkali yükü özellikle kalsiyumu yetersiz olan bireylerde kalsiyum atılımı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle protein, meyve ve sebzelerle oluşan dengeli beslenme kemik metabolizması yönünden faydalıdır.

Kemik Erimesi Tedavisinde Egzersiz ve Fiziksel Aktivite

Fiziksel aktivite ve egzersizin yapılan araştırmalarda kemik kütlesindeki kaybı azalttığını ve kemik kütlesinde artışa neden olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktiviteler içinde güçlü mekanik yüklenmelerin ve dirençli egzersizlerin kemiğin gücü için en etkin egzersizlerdir.